Endring av navn på Våle og Ramnes lensmannsdistrikt, Våle og Ramnes kommuner, Vestfold.

DatoFOR-2001-12-07-1442
PublisertII 2001 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåle, Ramnes og Re kommuner, Vestfold.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort18.12.2001
KorttittelEndring av lensmannsdistriktnavn, Våle og Ramnes

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 7. desember 2001 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16 første ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Våle og Ramnes lensmannsdistrikt endrer navn til Re lensmannsdistrikt.

II

Endringen trer i kraft fra 1. januar 2002.