Forskrift for vann- og kloakkavgifter, Høylandet kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2001-12-13-1681
PublisertII 2002 hefte 2
Ikrafttredelse13.12.2001
Sist endret
EndrerFOR-1986-03-20
Gjelder forHøylandet kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1974-05-31-17
Kunngjort28.02.2002
KorttittelForskrift om vannavgifter, Høylandet

Fastsatt av Høylandet kommunestyre 13. desember 2001 med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter. 

Høylandet kommunestyre har foretatt endringer i forskrift av 20. mars 19861 om vann- og kloakkavgifter for Høylandet kommune.

Forskriften kan fås ved henvendelse til Høylandet kommune, 7977 Høylandet, telefon 74322200.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.