Forskrift om eigedomsskatt, Fræna kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2001-12-17-1682
PublisertII 2002 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forFræna kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1975-06-06-29
Kunngjort28.02.2002
KorttittelForskrift om eigedomsskatt, Fræna

Fastsett av Fræna kommunestyre 17. desember 2001 med heimel i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. 

Fræna kommunestyre har gjort vedtak om at eigedomsskatten for 2002 skal skrivast ut etter eit skattøre på kr 6,00 av kvart kr 1.000,00 av skattegrunnlaget.