Endring av kommunenavnet Borre kommune, Vestfold.

DatoFOR-2002-01-11-44
PublisertII 2002 hefte 1
Ikrafttredelse01.06.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forBorre og Horten kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§3
Kunngjort24.01.2002
KorttittelEndring av kommunenavnet Borre til Horten

Fastsatt ved kgl.res. 11. januar 2002 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 3 nr. 3. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 3 nr. 3 vedtar Kongen at kommunenavnet Borre i Vestfold fylke endres til Horten kommune med virkning fra 1. juni 2002.