Forskrift om regulering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Troms.

DatoFOR-2002-03-01-249
PublisertII 2002 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forTroms
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort14.03.2002
KorttittelForskrift om politidistriktsinndeling, Troms

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 1. mars 2002 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

Grensen for Lenvik og Sørreisa lensmannsdistrikter endres slik at Tranøy kommune omfattes av Lenvik lensmannsdistrikt. Samtidig endres navnet på Tranøy lensmannsdistrikt til Sørreisa Lensmannsdistrikt.

II

Forskriften gjelder fra 1. mai 2002.