Justering av statsadvokatdistriktene som følge av politireformen.

DatoFOR-2002-04-12-371
PublisertII 2002 hefte 3
IkrafttredelseDep. bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder for
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§57
Kunngjort25.04.2002
KorttittelJustering av statsadvokatdistriktene

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 12. april 2002. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I

I henhold til kgl.res. av 22. juni 2001 nr. 898 er antallet politidistrikt redusert fra 54 til 27. Endringene i politidistriktene som følge av politireformen fører til at distriktsgrensene for statsadvokatregionene må justeres. 

1.Nordland statsadvokatregion gis påtaleansvar for hele Midtre Hålogaland politidistrikt. Dette omfatter også lensmannskontorene Bjarkøy, Ibestad, Salangen, Skånland, Harstad og Kvæfjord som tidligere lå i Senja politidistrikt under Troms og Finnmark statsadvokatembete. De øvrige politidistrikter i Nordland statsadvokatregion er Helgeland politidistrikt og Salten politidistrikt.
2.Rogaland statsadvokatregion gis påtaleansvar for hele Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt. Dette omfatter også lensmannskontorene Bømlo, Stord, Fitjar, Sveio, Ølen og Etne som tidligere lå i Hordaland politidistrikt under Hordaland statsadvokatembete og Sirdal lensmannskontor som tidligere lå i Vest-Agder politidistrikt. I tillegg har Rogaland statsadvokatregion påtaleansvar for Rogaland politidistrikt.
3.Oslo statsadvokatregion gis påtaleansvar for hele Søndre Buskerud politidistrikt og hele Nordre Buskerud politidistrikt. Dette omfatter også lensmannskontorene Sande og Svelvik som tidligere lå i Nord-Jarlsberg politidistrikt under Vestfold og Telemark statsadvokatembete, samt Jevnaker lensmannskontor som tidligere lå i Vestoppland politidistrikt under Hedmark og Oppland statsadvokatembete. De øvrige politidistrikter i Oslo statsadvokatregion er Oslo politidistrikt, Romerike politidistrikt, Asker og Bærum politidistrikt, Follo politidistrikt, Østfold politidistrikt.
4.Hordaland statsadvokatregion gis påtaleansvar for hele Hordaland politidistrikt. Dette omfatter også Gulen og Solund lensmannskontor som tidligere lå i Sogn politidistrikt under Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembete.
5.I tillegg foreslås det at Trondheim statsadvokatregion som omfatter Sør-Trøndelag politidistrikt og Nord-Trøndelag politidistrikt endrer navn til Trøndelag statsadvokatregion. 

Politidistriktene inngår i de ulike statsadvokatregionene som følger: 

Oslo statsadvokatregion

Oslo politidistrikt

Romerike politidistrikt

Asker og Bærum politidistrikt

Follo politidistrikt

Østfold politidistrikt

Nordre Buskerud politidistrikt

Søndre Buskerud politidistrikt 

Hedmark og Oppland statsadvokatregion

Hedmark politidistrikt

Vestoppland politidistikt

Gudbrandsdal politidistrikt 

Vestfold og Telemark statsadvokatregion

Vestfold politidistrikt

Telemark politidistrikt 

Agder statsadvokatregion

Agder politidistrikt 

Rogaland statsadvokatregion

Rogaland politidistrikt

Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt 

Hordaland statsadvokatregion

Hordaland politidistrikt 

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatregion

Sogn og Fjordane politidistrikt

Sunnmøre politidistrikt

Nordmøre og Romsdal politidistrikt 

Trøndelag statsadvokatregion

Sør-Trøndelag politidistrikt

Nord-Trøndelag politidistrikt 

Nordland statsadvokatregion

Helgeland politidistrikt

Salten politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt 

Troms og Finnmark statsadvokatregion

Troms politidistrikt

Vestfinnmark politidistrikt

Østfinnmark politidistrikt

Sysselmannen på Svalbard

II

Endringene iverksettes fra det tidspunkt departementet bestemmer.