Forskrift om regulering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten - Vestfold politidistrikt.

DatoFOR-2002-05-07-441
PublisertII 2002 hefte 3
Ikrafttredelse01.10.2002
Sist endretFOR-2002-05-07-482
Endrer
Gjelder forVestfold
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort15.05.2002
KorttittelForskrift om Vestfold politidistrikt

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 7. mai 2002 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endret 7 mai 2002 nr. 482 (ikrafttredelse). 

Larvik lensmannsdistrikt, Tjølling lensmannsdistrikt og Larvik politistasjon slås sammen til en driftsenhet.

0Fra 1 okt 2002 iflg. forskrift 7 mai 2002 nr. 482.