Forskrift om gebyrregulativ for byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og plansaker, Selbu kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2002-05-27-661
PublisertII 2002 hefte 4
Ikrafttredelse04.07.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forSelbu kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1978-06-23-70-§5-2, LOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort04.07.2002
KorttittelForskrift om gebyrregulativer, Selbu

Fastsatt av Selbu kommunestyre 27. mai 2002 med hjemmel i lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 5-2 og plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109. 

Selbu kommune har fastsatt gebyrregulativ for byggesaker, kart og oppmåling og plansaker.

Gebyrregulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Selbu kommune, Plan-, bygg- og oppmålingsavdelingen, Gjelbakken 15, 7580 Selbu, telefonnr. 73816700.