Forskrift om sammenslåing i politi- og lensmannsetaten, Eigersund kommune, Rogaland.

DatoFOR-2002-09-13-1013
PublisertII 2002 hefte 6
Ikrafttredelse01.11.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forEigersund kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort26.09.2002
KorttittelForskr om sammenslåing i politiet, Eigersund

Fastsatt ved Kgl.res. av 13. september 2002 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Eigersund politistasjon og Eigersund lensmannskontor slås sammen fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.1

11. november jf. vedtak av 27. september 2002 fra Politi- og justisdepartementet.