Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyrer, Frøya kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-2002-10-15-1740
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrøya kommune, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§30, LOV-1981-03-13-6-§31, LOV-1981-03-13-6-§33, LOV-1981-03-13-6-§34, LOV-1981-03-13-6-§79, LOV-1981-03-13-6-§83
Kunngjort09.01.2003
KorttittelForskrift om forbruksavfall mv, Frøya

Fastsatt av Frøya kommunestyre 15. oktober 2002 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 31, § 33, § 34, § 79 og § 83 

Frøya kommunestyre har 15. oktober 2002 fastsatt forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, hjemmekompostering og for avfallsgebyrer.

Forskriften gir blant annet bestemmelser om hvem som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen, bestemmelser om kildesortering av forbruksavfall, krav til kjørbar vei, hjemmekompostering av våtorganisk avfall og avfallsgebyrer.

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2003.

Forskriften kan fås ved henvendelse til Frøya kommune, 7260 Sistranda eller Kystmiljø AS, 7240 Hitra.