Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av inntil 14.000 liter brannfarlig gass på byggeplasser, Fredrikstad kommune, Østfold.

DatoFOR-2002-10-16-1115
PublisertII 2002 hefte 6
Ikrafttredelse16.10.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold.
HjemmelFOR-2002-06-26-744-§3-4, LOV-2002-06-14-20-§5, LOV-2002-06-14-20-§6, LOV-2002-06-14-20-§26, LOV-2002-06-14-20-§27, LOV-2002-06-14-20-§43, FOR-2002-06-26-728
Kunngjort17.10.2002
KorttittelDel av myndighet vedrørende gass, Fredrikstad

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 16. oktober 2002 med hjemmel i forskrift av 26. juni 2002 nr. 744 om brannfarlig vare § 3-4 femte ledd.

I

I medhold av forskrift av 26. juni 2002 nr. 744 om brannfarlig vare § 3-4 femte ledd delegeres Fredrikstad kommune myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av inntil 14.000 liter brannfarlig gass på byggeplasser.

II

Delegeringen trer i kraft straks.