Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Søgne kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2002-10-31-1926
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-1995-01-10-70
Kunngjort15.05.2008
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Søgne

Hjemmel: Fastsatt av Søgne kommunestyre 31. oktober 2002 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og avløpsgebyrer. 

Søgne kommune har fastsatt forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer. Forskriften finnes på kommunens hjemmeside: www.sogne.kommune.no .

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.