Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av inntil 14.000 liter brannfarlig gass på byggeplasser, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-2002-11-08-1256
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse08.11.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forStjørdal kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelFOR-2002-06-26-744-§3-4, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort14.11.2002
KorttittelDel. om gassoppbevaring, Stjørdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 8. november 2002 med hjemmel i forskrift av 26. juni 2002 nr. 744 om brannfarlig vare § 3-4 femte ledd.

I

I medhold av forskrift av 26. juni 2002 nr. 744 om brannfarlig vare § 3-4 femte ledd delegeres Stjørdal kommune myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av inntil 14.000 liter brannfarlig gass på byggeplasser.

II

Delegeringen trer i kraft straks.