Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av inntil 14.000 liter brannfarlig gass på byggeplasser, Grimstad kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-2002-11-21-1310
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse21.11.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrimstad kommune, Aust-Agder.
HjemmelFOR-2002-06-26-744-§3-4, LOV-2002-06-14-20
Kunngjort28.11.2002
KorttittelDel. av myndighet om gassoppbevaring, Grimstad

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 21. november 2002 med hjemmel i forskrift av 26. juni 2002 nr. 744 om brannfarlig vare § 3-4 femte ledd.

I

I medhold av forskrift av 26. juni 2002 nr 744 om brannfarlig vare § 3-4 femte ledd delegeres Grimstad kommune myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av inntil 14.000 liter brannfarlig gass på byggeplasser.

II

Vedtaket trer i kraft straks.