Forskrift om vedtekt for tilsyn i boliger, Strand kommune, Rogaland.

DatoFOR-2002-11-26-1751
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse26.11.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forStrand kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§13, FOR-2002-06-26-847
Kunngjort09.01.2003
KorttittelForskr. om vedtekt for branntilsyn, Strand

Kapitteloversikt:

Fastsatt av forvaltningsutvalget i Strand kommune 26. november 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 siste ledd og forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 6.

I

Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven av 14. juni 2002 nr. 20 § 13 siste ledd og forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 6, kan Strand kommune utføre tilsyn i boliger.

II

Forskriften trer i kraft straks.