Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester og seksjoneringssaker år 2003, Bærum kommune, Akershus.

DatoFOR-2002-11-27-1753
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forBærum kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109, LOV-1978-06-23-70-§5-2, LOV-1997-05-23-31-§7
Kunngjort09.01.2003
KorttittelForskrift om byggesakgebyrer mv., Bærum

Fastsatt av Bærum kommunestyre 27. november 2002 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109, lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 5-2 og lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7. 

Bærum kommune har 27. november 2002 fastsatt forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester og seksjoneringssaker år 2003. Forskriften trer i kraft 1. januar 2003. Forskriften finnes i sin helhet på Bærum kommunes hjemmesider http://www.baerum.kommune.no.