Forskrift om regulativ for gebyrer på private regulerings- og bebyggelsesplaner samt reguleringsendringer, Molde kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2002-11-28-1757
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forMolde kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort09.01.2003
KorttittelForskrift om reguleringsplangebyr, Molde

Fastsatt av Molde kommunestyre 28. november 2002 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109. 

Molde kommune har 28. november 2002 fastsatt forskrift om regulativ for gebyrer på private regulerings- og bebyggelsesplaner samt reguleringsendringer.

Forskriften gjelder fra 1. januar 2003.

Forskriften fås ved henvendelse til Molde kommune, bygnings- og reguleringsavdelingen, Rådhusplassen 1, 6413 Molde.