Forskrift om regulativ for gebyrer på byggesaksbehandling, tilsyn, utstikking, riving, dispensasjoner samt godkjenning av foretak, Molde kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2002-11-28-1758
PublisertII 2002 hefte 7
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forMolde kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109
Kunngjort09.01.2003
KorttittelForskrift om byggesaksgebyr, Molde

Fastsatt av Molde kommunestyre 28. november 2002 med hjemmel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109. 

Molde kommune har 28. november 2002 fastsatt forskrift om regulativ for gebyrer på byggesaksbehandling, tilsyn, utstikking, riving, dispensasjoner samt godkjenning av foretak.

Forskriften gjelder fra 1. januar 2003.

Forskriften fås ved henvendelse til Molde kommune, bygnings- og reguleringsavdelingen, Rådhusplassen 1, 6413 Molde.