Forskrift om gebyrregulativ for vann- og avløpsgebyrer, Oppdal kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2002-12-04-1924
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppdal kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3
Kunngjort10.01.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om VA-gebyrregulativ, Oppdal

Hjemmel: Fastsatt av Oppdal kommunestyre 4. desember 2002 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3. 

Oppdal kommunestyre har 4. desember 2002 fastsatt forskrift om gebyrregulativ for vann- og avløpsgebyrer. Forskriften finnes på kommunens hjemmeside: www.oppdal.kommune.no

Forskriften gjelder fra 1. januar 2003.