Forskrift om gebyrregulativ for teknisk sektor, Masfjorden kommune, Hordaland.

DatoFOR-2002-12-17-1830
PublisertII 2003 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forMasfjorden kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109, LOV-1978-06-23-70-§5-2, LOV-1997-05-23-31-§7, FOR-2000-04-12-352-§9
Kunngjort16.01.2003
KorttittelForskrift om gebyrregulativ, Masfjorden

Fastsett av Masfjorden kommunestyre 17. desember 2002 med heimel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77 § 109, lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 5-2 og lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7 og forskrift av 12. april 2000 nr. 352 om utslipp fra mindre avløpsanlegg § 9. 

Masfjorden kommune har 17. desember 2002 fastsett forskrift om gebyrregulativ for teknisk sektor. Forskrifta kan ein få ved å venda seg til Masfjorden kommune, Teknisk, 5981 Masfjorden.

Forskrifta tek til å gjelda 1. januar 2003.