Forskrift om nedgravde oljetanker, Gjøvik kommune, Oppland.

DatoFOR-2003-01-30-696
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse30.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forGjøvik kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6, FOR-1997-01-31-102
Kunngjort19.06.2003
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Gjøvik

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Gjøvik kommunestyre 30. januar 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) og forskrift av 31. januar 1997 nr. 102 om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker.

I

1.Forskrift av 31. januar 1997 nr. 102 om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, vedtas å gjelde for Gjøvik.
2.Forskriften gjøres gjeldende for hele kommunen.
3.Alle nedgravde tanker, også de under 3200 liter, samt overgrunnstanker over 200 liter, omfattes av forskriften.

Teknisk drift gis fullmakt til å innføre særskilte krav i spesielt følsomme områder (nær vassdrag, drikkevannskilde).

II

Forskriften trer i kraft straks.