Forskrift om eiendomsskatt etter tilleggsloven til eiendomsskatteloven, Tinn kommune, Telemark.

DatoFOR-2003-02-27-368
PublisertII 2003 hefte 1
Ikrafttredelse27.03.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forTinn kommune, Telemark.
HjemmelLOV-1982-12-17-82, LOV-1975-06-06-29-§8a-4
Kunngjort27.03.2003
KorttittelForskrift om eiendomsskatt, Tinn

Fastsatt av Tinn kommunestyre 27. februar 2003 med hjemmel i lov av 17. desember 1982 nr. 82 om mellombels tillegg til lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiegedomsskatt til kommunane. 

Alle eiendommer som er særskilt eiendomsskattetaksert etter 31. desember 1996 får et tillegg i takstverdien på 10% av det opprinnelige takstgrunnlaget. Tillegget gis i medhold av tilleggslov til lov om eiendomsskatt til kommunene av 17. desember 1982 nr. 82.

Det gjøres imidlertid unntak for eiendommer som er taksert etter takstverdien på takseringstidspunktet og ikke etter takstnivået fra 1987.