Forskrift om gebyrregulativ, Sør-Fron kommune, Oppland.

DatoFOR-2003-02-27-370
PublisertII 2003 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Fron kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77, LOV-1978-06-23-70, LOV-1997-05-23-31, FOR-2000-04-12-352
Kunngjort27.03.2003
KorttittelForskrift om gebyrregulativ, Sør-Fron

Kapitteloversikt:

Fastsett av Sør-Fron kommunestyre 27. februar 2003 med heimel i plan- og bygningslov av 14. juni 1985 nr. 77, lov av 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven), lov av 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) og forskrift av 12. april 2000 nr. 352 om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

I

Sør-Fron kommune har fastsett forskrift om gebyrregulativ for:

-saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg,
-behandling av plansaker, tiltak og kontroll,
-kart og oppmåling.

Gebyrregulativene kan ein få ved å venda seg til Sør-Fron kommune, plan- og teknisk etat, 2647 Sør-Fron.

II

Forskrifta trer i kraft 1. mars 2003.