Forskrift om nedgravde oljetanker, Frogn kommune, Akershus.

DatoFOR-2003-06-16-814
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse01.08.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrogn kommune, Akershus.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-1997-01-31-102
Kunngjort03.07.2003
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Frogn

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Frogn kommunestyre 16. juni 2003 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3, jf. forskrift av 31. januar 1997 nr. 102 om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker.

I

Frogn kommune gjør forskrift av 31. januar 1997 nr. 102 om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, gjeldende for hele kommunen, jf. forskriftens § 2.

Kommunen har, i medhold av forskriftens § 2 og § 12, skjerpet reglene på følgende punkter:

-Forskriften gjelder for nedgravde oljetanker med kapasitet til å oppbevare 3000 liter olje eller mer.
-Forskriften gjelder for hele Frogn kommune.

Videre delegerer kommunestyret utøvelse av myndighet etter forskriftens § 9, § 10, § 11, § 12 og § 14 til rådmannen.

II

Forskriften trer i kraft 1. august 2003.