Forskrift om målform i grunnskolen, Lillesand kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-2003-06-18-815
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse18.06.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forLillesand kommune, Aust-Agder.
HjemmelLOV-1998-07-17-61-§2-5
Kunngjort03.07.2003
KorttittelForskrift om målform i grunnskolen, Lillesand

Fastsatt av Lillesand bystyre 18. juni 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-5. 

1.Grunnskolene i Lillesand skal ha bokmål som hovedmål.
2.Forskriften trer i kraft straks.