Forskrift om regulering av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten, Tønsberg og Nøtterøy kommuner, Vestfold.

DatoFOR-2003-06-27-852
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2004 iflg. vedtak 14.07.2003 nr. 1020
Sist endret
Endrer
Gjelder forTønsberg og Nøtterøy kommuner, Vestfold.
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort03.07.2003
KorttittelForskrift om politidistriktsinndeling, Vestfold

Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Tønsberg og Nøtterøy lensmannskontorer slås sammen fra det tidspunkt1 departementet bestemmer.

11 jan 2004 iflg. vedtak 14 juli 2003 nr. 1020.