Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Vestvågøy kommune, Nordland.

DatoFOR-2004-06-22-1917
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestvågøy kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort08.06.2006
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Vestvågøy

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Vestvågøy kommunestyre 22. juni 2004 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) kap. 11.

I

Vestvågøy kommune har fastsatt forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Forskriften kan fåes ved henvendelse til Vestvågøy kommune eller den finnes utlagt på kommunens hjemmeside http://www.vestvagoy.kommune.no .

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.