Forskrift om innføring av gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr, Oslo kommune.

DatoFOR-2004-10-13-1358
PublisertII 2004 hefte 5
Ikrafttredelse01.11.2004
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo kommune,.
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1999-05-07-437-§2
Kunngjort21.10.2004
KorttittelForskrift om piggdekkgebyr, Oslo

Fastsatt av Oslo kommune 13. oktober 2004 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og forskrift 7. mai 1999 nr. 437 om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr § 2.

§ 1.Virkeområde

I Oslo kommune innføres med dette innen nærmere fastsatt gebyrsone, jf. § 3, ordning med gebyr for bruk av piggdekk etter forskrift 7. mai 1999 nr. 437 om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr.

§ 2.Formål

Svevestøv fra piggdekkbruk medfører høy luftforurensing med miljø-, helse- og trivselsulemper i Oslo. Forskriften innføres for å redusere andelen svevestøv fra veitrafikken om vinteren.

§ 3.Gebyrsonestørrelse

Grensen for gebyrsonen er Oslo kommunes bygrense.

§ 4.Salgssystem

Betaling av gebyr kan skje ved kjøp av oblat eller via telefon. Betaling for måned har gyldighet en måned fra stemplingsdato.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. november 2004.