Forskrift om normalreglement for sanitæranlegg, Hvaler kommune, Østfold.

DatoFOR-2004-11-03-1584
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse10.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forHvaler kommune, Østfold.
Hjemmel
Kunngjort10.12.2004
KorttittelNormalreglement for sanitæranlegg, Hvaler

Fastsatt av Hvaler kommunestyre 3. november 2004. 

Normalreglementet for sanitæranlegg, administrative og tekniske bestemmelser, utgitt av Kommunenes sentralforbund i 1992, er vedtatt av kommunestyret jf. saksnr. PS 84/04 datert 3. november 2004 som standard avtalevilkår mellom kommunen og eksisterende/nye abonnenter. Reglementet skal betegnes som forskrift.

Normalreglementet for sanitæranlegg er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen/vann- og avløpsverket og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg. Bestemmelsene er å anse som bindende for alle kommunens abonnenter uten særskilt vedtagelse.

Regelverket inneholder en rekke bestemmelser om forholdet mellom vann- og avløpsverket og abonnenten, herunder begrensninger i kommunens ansvar for for visse typer vannskader hos abonnentene, dersom nærmere krav til sanitæranleggets utførelse ikke er fulgt. Vi oppfordrer derfor kommunens abonnenter til å sette seg inn i bestemmelsene. Bestemmelsene kan bestilles fra Kommuneforlaget AS, postboks 1263 Vika, 0111 Oslo. Kommunen har også et begrenset antall eksemplarer tilgjengelig på Hvaler rådhus for gjennomsyn.