Endring av skrivemåten for tospråklige kommunenavn, Deatnu-Tana, Gáivuotna-Kåfjord, Guovdageaidnu-Kautokeino, Kárášjohka-Karasjok og Unjárga-Nesseby, Troms og Finnmark.

DatoFOR-2004-12-10-1636
PublisertII 2004 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forDeatnu-Tana, Gáivuotna-Kåfjord, Guovdageaidnu-Kautokeino, Kárášjohka-Karasjok og Unjárga-Nesseby, Troms og Finnmark.
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§3
Kunngjort16.12.2004
KorttittelEndring av skrivemåten for tospråklige kommuner

Fastsatt ved kgl.res 10. desember 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 3 nr. 3. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Med hjemmel i kommuneloven 25. september 1992 nr. 107 § 3 nr. 3 vedtar Kongen endring i de tospråklige kommunenavnene Deatnu-Tana, Gáivuotna-Kåfjord, Guovdageaidnu-Kautokeino, Kárášjohka-Karasjok, Unjárga-Nesseby ved at bindestreken oppheves og den samiske og den norske navnformen i kommunenavnet likestilles. Navneendringen skjer med virkning fra 1. januar 2005.