Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker, Gausdal kommune, Oppland.

DatoFOR-2005-06-22-884
PublisertII 2005 hefte 4
Ikrafttredelse18.09.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forGausdal kommune, Oppland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort18.08.2005
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Gausdal

Fastsatt av Gausdal kommunestyre 22. juni 2005 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 1. 

For å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker, har kommunestyret i sak 0043/05 vedtatt å gjøre bestemmelsene i kapittel 1 i forurensningsforskriften av 1. juni 2004 nr. 931 gjeldende for Gausdal kommune. I tillegg innføres skjerpede krav for nærmere angitte områder for drikkevann.

Forskriften kan fås ved henvendelse til Gausdal kommune ved servicetorget, 2651 Østre Gausdal.