Delegering av myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av inntil 14.000 liter brannfarlig gass på byggeplasser, Halden kommune, Østfold.

DatoFOR-2005-12-05-1366
PublisertII 2005 hefte 6
Ikrafttredelse05.12.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forHalden kommune, Østfold.
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§5, LOV-2002-06-14-20-§6, LOV-2002-06-14-20-§26, LOV-2002-06-14-20-§27og§43, FOR-2002-06-26-744-§3-4
Kunngjort08.12.2005
KorttittelDel. av myndighet til gassoppbevaring, Halden

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 5. desember 2005 med hjemmel i forskrift 26. juni 2002 nr. 744 om brannfarlig vare § 3-4 femte ledd.

I

I medhold av forskrift 26. juni 2002 nr. 744 om brannfarlig vare § 3-4 femte ledd delegeres Halden kommune myndighet til å gi tillatelse til midlertidig oppbevaring av inntil 14.000 liter brannfarlig gass på byggeplasser.

Vedtaket er ikke til hinder for at Halden kommune kan subdelegere myndigheten til leder av brannvesenet.

II

Delegeringen trer i kraft straks.