Godkjenning av våpen og flagg, Aure kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2005-12-21-1776
PublisertII 2006 hefte 1
Ikrafttredelse21.12.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forAure kommune, Møre og Romsdal
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort12.01.2006
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2005. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Fellesnemnda i Aure og Tustna, prosjekt sammenslåings vedtak 8. september 2005 om våpen og flagg for Aure kommune godkjennes. 

Aure kommunes våpen blir: I blått en sølv klippfisk.

Aure kommunes flagg blir: I blått en hvit klippfisk.