Godkjenning av våpen og flagg, Vindafjord kommune, Rogaland.

DatoFOR-2006-03-10-317
PublisertII 2006 hefte 2
Ikrafttredelse10.03.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forVindafjord kommune, Rogaland
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort17.03.2006
KorttittelGodkjenning av våpen og flagg, Vindafjord

Fastsett ved kgl.res. 10. mars 2006. Fremja av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Det våpenet som Fellesnemnda for nye Vindafjord har vedteke i møte 30. august 2005 om våpen og flagg for Vindafjord kommune blir godkjend: 

Vindafjord kommunes våpen skal vere: Åttedelt av sølv og raudt ved virvelsnitt.

Vindafjord kommunes flagg skal vere: Åttedelt av kvitt og raudt ved virvelsnitt.