Forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Træna kommune, Nordland.

DatoFOR-2006-05-08-558
PublisertII 2006 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forTræna kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1974-05-31-17-§3, FOR-2004-06-01-931
Kunngjort01.06.2006
KorttittelForskrift om VA-gebyrer, Træna

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Træna kommunestyre 8. mai 2006 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter § 3 og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 11.

I

Træna kommune har fastsatt forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Forskriften kan fåes ved henvendelse til Træna kommune eller den finnes utlagt på kommunens hjemmeside http://www.trana.kommune.no .

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.