Forskrift om innføring av gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-2006-08-31-1162
PublisertII 2006 hefte 4
Ikrafttredelse19.10.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland.
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, FOR-1999-05-07-437
Kunngjort19.10.2006
KorttittelForskrift om piggdekkgebyr, Bergen

Fastsatt av Bergen bystyre 31. august 2006 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13 og forskrift 7. mai 1999 nr. 437 om gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr.

§ 1.Virkeområde

I Bergen kommune innføres ordning med gebyr for bruk av piggdekk og tilleggsgebyr i gebyrsonen som beskrevet i § 3.

§ 2.Formål

Bruk av piggdekk medfører miljø-, helse- og trivselulemper. Forskriften innføres i tråd med nasjonale myndigheters målsetning om å redusere bruken av piggdekk.

§ 3.Gebyrsonestørrelse

Grensen for gebyrsonen er Bergen kommunes bygrense.

§ 4.Salgssystem

Betaling av gebyr kan i Bergen skje ved kjøp av oblat, via telefon eller elektroniske betalingssystemer.

§ 5.Klage

Gebyr ilagt etter denne forskrift kan påklages etter forvaltningsloven § 28, 3. ledd.

§ 6.Refusjon

Bergen kommune kan utarbeide regler om refusjon av gebyr.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 19. oktober 2006.