Vedtak om justering av kommunegrensen mellom Karlsøy og Tromsø kommuner på Reinøy, Troms.

DatoFOR-2006-12-01-1673
PublisertII 2007 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forKarlsøy og Tromsø
HjemmelLOV-2001-06-15-70-§6
Kunngjort25.01.2007
KorttittelVedtak om grensejustering, Karlsøy og Tromsø

Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 1. desember 2006 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 6. 

Med hjemmel i § 6 i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) vedtar Kommunal- og regionaldepartementet at kommunegrensen mellom Karlsøy og Tromsø kommuner justeres slik at hele Reinøy tilhører Karlsøy kommune. Grensejusteringen gjelder fra 1. januar 2008.