Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensing fra nedgravde oljetanker, Klepp kommune, Rogaland.

DatoFOR-2007-03-26-412
PublisertII 2007 hefte 2
Ikrafttredelse26.03.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forKlepp kommune, Rogaland.
HjemmelLOV-1981-03-13-6, FOR-2004-06-01-931-§1-2
Kunngjort19.04.2007
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Klepp

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Klepp kommunestyre 26. mars 2007 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 1 § 1-2.

I

1.Geografisk virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift om begrensning av forurensing (forurensingsforskriften) fastsatt av Miljøverndepartementet 1. juni 2004 nr. 931, gjelder i hele Klepp kommune.

2.Tankstørrelse

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift om begrensning av forurensing (forurensingsforskriften) fastsatt av Miljøverndepartementet 1. juni 2004 nr. 931, gjelder alle nedgravde oljetanker i Klepp kommune.

II

Forskriften trer i kraft straks.