Forskrift om etablering av permanent restriksjonsområde over prosessanlegget på Nyhamn/Aukra, Aukra kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2007-10-12-1150
PublisertII 2007 hefte 4
Ikrafttredelse01.11.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forAukra kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-3, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1272, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort18.10.2007   kl. 15.00
KorttittelForskrift om luftrestriksjonsområde Nyhamn/Aukra

Fastsatt av Luftfartstilsynet 12. oktober 2007 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1, § 15-3 og § 15-4, jf. forskrift 10. desember 1999 nr. 1272 om hvem som er luftfartsmyndighet etter luftfartsloven og delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å ivareta sikkerheten i luftrommet over prosessanlegget på Nyhamn/Aukra.

§ 2.Stedlig virkeområde

Denne forskriften gjelder i følgende områder: 

EN R301 (prosessanlegget på Nyhamn/Aukra)

Lateral utstrekning: Radius på 0.6NM rundt posisjon 625102.0N-0065634.0E 

Vertikal utstrekning: SFC-2000 FT AMSL

Tidsrom: Permanent.

§ 3.Luftromsrestriksjoner

All flyging er forbudt i restriksjonsområdet med mindre det er gitt særskilt tillatelse fra prosessanlegget på Nyhamn/Aukra via Avinor ved Lufttrafikktjenesten på Ålesund Lufthavn Vigra eller Lufttrafikktjenesten på Bodø Lufthavn.

Særskilt tillatelse må også innhentes av ambulanse, politi-, søk- og redningsoppdrag.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften gjelder fra 1. november 2007. 

lf-20071012-1150-01-01.gif