Forskrift om nedgravde oljetanker, Sarpsborg kommune, Østfold

DatoFOR-2007-12-13-1718
PublisertII 2007 hefte 5
Ikrafttredelse01.06.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold.
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§9, FOR-2004-06-01-931-§1-2
Kunngjort10.01.2008   kl. 14.30
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Sarpsborg

Hjemmel: Fastsatt av Sarpsborg bystyre 13. desember 2007 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3, jf. forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 1-2. 

§ 1.Geografisk virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder i hele Sarpsborg kommune.

§ 2.Tankstørrelse

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder også for nedgravde oljetanker i Sarpsborg med kapasitet til å oppbevare inntil 3200 liter olje.

§ 3.Denne forskriften trer i kraft 1. juni 2009.