Forskrift om kommunalt gebyrregulativ, Nordkapp kommune, Finnmark

DatoFOR-2007-12-19-1805
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.03.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordkapp kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109, LOV-1978-06-23-70-§5-2, LOV-1997-05-23-31-§7, FOR-1993-12-29-1354, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort13.03.2008   kl. 14.40
KorttittelForskrift om kommunalt gebyrregulativ, Nordkapp

Hjemmel: Fastsatt av Nordkapp kommunestyre 19. desember 2007 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 109, lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 5-2, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, forskrift 29. desember 1993 nr. 1354 om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). 

Nordkapp kommune har vedtatt gebyrregulativ for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, delingsloven, lov om eierseksjoner, forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker og forurensningsloven.

De nye gebyrsatsene gjelder for Nordkapp kommune fra 1. mars 2008.

Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Nordkapp kommune, Rådhusgata 12, 9751 Honningsvåg, telefon 78476500 eller på kommunens hjemmeside på internett: www.nordkapp.kommune.no