Forskrift om kommunalt gebyrregulativ, Moskenes kommune, Nordland

DatoFOR-2008-02-28-315
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forMoskenes kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1985-06-14-77-§109, LOV-1978-06-23-70-§5-2, LOV-1997-05-23-31-§7, FOR-1993-12-29-1354, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort03.04.2008   kl. 14.00
KorttittelForskrift om kommunalt gebyrregulativ, Moskenes

Hjemmel: Fastsatt av Moskenes kommunestyre 28. februar 2008 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr. 77 § 109, lov 23. juni 1978 nr. 70 om kartlegging, deling og registrering av grunneiendom (Delingsloven) § 5-2, lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) § 7, forskrift 29. desember 1993 nr. 1354 om gebyr for behandling av konsesjonssaker m.v. og lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven). 

Moskenes kommune har vedtatt nytt regulativ for priser på behandling av saker etter plan- og bygningsloven, delingsloven, lov om eierseksjonering og forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker og forurensningsloven.

De nye gebyrsatsene gjelder for Moskenes kommune fra 1. april 2008.

Regulativet kan fås i sin helhet ved henvendelse til Moskenes kommune, 8390 Reine, telefon: 76051300, e-post: postmottak@moskenes.kommune.no eller på kommunens hjemmeside på internett: www.moskenes.kommune.no .