Forskrift om normalreglement for sanitæranlegg, Vefsn kommune, Nordland

DatoFOR-2008-03-05-289
PublisertII 2008 hefte 1
Ikrafttredelse27.03.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forVefsn kommune, Nordland
HjemmelLOV-1974-05-31-17, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort27.03.2008   kl. 15.20
KorttittelForskrift om normalreglement for sanitær, Vefsen

Hjemmel: Fastsatt av Vefsn kommunestyre 5. mars 2008. 

Normalreglement for sanitæranlegg, administrative og tekniske bestemmelser, utgitt av Kommunenes Sentralforbund vedtas som standard avtalevilkår mellom kommunen og eksisterende/nye abonnenter. Vedtaket gjelder administrative bestemmelser 4. utgave 1998 og tekniske bestemmelser 6. utgave 2006.

Bestemmelsene kan bestilles fra Kommuneforlaget AS, postboks 1263 Vika, 0111 Oslo. Kommunen har også et begrenset antall eksemplarer tilgjengelig på Vefsn rådhus for gjennomsyn.

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato.