Forskrift om erstatningsansvar ved tap av skysskort, Oppland

DatoFOR-2008-04-15-837
PublisertII 2008 hefte 3
IkrafttredelseSkoleåret 2008/2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppland
Hjemmel
Kunngjort31.07.2008   kl. 15.40
KorttittelForskr om erstatningsansv ved tapt skysskort, Oppland

Hjemmel: Fastsatt av fylkesutvalget 15. april 2008. 

1.Mistede og ødelagte skysskort erstattes med kr. 150,-
2.Ordningen gjelder for elever fra 5. klasse i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående skoler.
3.Ordningen iverksettes fra skoleåret 2008/2009.