Vedtak om kommunegrense i sjøen, Malvik og Trondheim kommuner, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2008-05-02-428
PublisertII 2008 hefte 2
Ikrafttredelse02.05.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forMalvik og Trondheim kommuner, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-2001-06-15-70-§7
Kunngjort08.05.2008   kl. 16.05
KorttittelVedtak om kommunegrense i sjø, Malvik, Trondheim

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 2. mai 2008 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 7.

I

Kommunegrensen i sjø mellom Malvik og Trondheim kommuner i Sør-Trøndelag fylke, tar til i grensemerke i stor stein i strandsonen i grensen mellom eiendommer matrikulert i Malvik og Trondheim kommuner og fastlagt ved kartforretning holdt av Trondheim kommune 10. oktober 2005. Punkt nr. 1.

Fra punkt nr. 1 går grensen i retning 363,343 g, først til ytterste punkt for privat eiendomsrett i sjøen og videre i samme retning til punkt nr. 2 som ligger 4139 m fra punkt nr. 1 og ca. 4420 m i N-lig retning fra Ranheim kirke i Trondheim kommune.

Fra punkt nr. 2 går grensen i retning 10,514 g, 2920 m til felles grensepunkt mellom kommunene Malvik og Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Frosta i Nord-Trøndelag fylke, og hvor sjøgrensen ender. Punkt nr. 3. Punktet ligger ca. 6380 m i SSV-lig retning fra Øksningen i Frosta kommune.

Grensepunktene er definert ved disse kartkoordinatene i system UTM EUREF89 sone 32:

Punkt nr.Nord [ m ]Øst [ m ]Avstand [ m ]Retning [ gon ]
17035358,09578963,954139,378363,34281
270388305767102919,72610,51369
37041710577190

Alle retningene er oppgitt i forhold til rutenettet på kartet og med 400 gon sirkelinndeling. I verbalbeskrivelsen er retningene avrundet til nærmeste milligon. Avstandene er oppgitt i kartplanet, og avrundet til nærmeste meter. Både retninger og avstander er beregnet fra punktenes koordinater.

Kommunegrensa går i rette linjer mellom punktene.

Navn som er brukt i grensebeskrivelsen ovenfor finner en på kartbladene 1621 IV Trondheim (1991) og 1622 III Leksvik (1971) i serien NORGE 1:50 000.

II

Vedtaket trer i kraft straks. 

lf-20080502-0428-01-01.gif