Forskrift om sammenslåing av Hof, Re, Andebu og Lardal lensmannsdistrikter, Vestfold

DatoFOR-2008-06-27-757
PublisertII 2008 hefte 3
IkrafttredelseDepartementet bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forVestfold
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort03.07.2008   kl. 13.40
KorttittelForskrift om lensmannsdistrikter, Vestfold

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 2008 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Hof, Re, Andebu og Lardal lensmannsdistrikter slås sammen til ett nytt lensmannsdistrikt.