Prøveordning med ny organisering av polititjenesten, Hordaland

DatoFOR-2008-08-29-978
PublisertII 2008 hefte 3
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHordaland
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16
Kunngjort04.09.2008   kl. 14.55
KorttittelPrøveordning med politiorganisering i Hordaland

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved Regjeringens res. 29. august 2008 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16. Fremja av Justis- og politidepartementet. 

Prøveordningen for grensereguleringer i Hordaland politidistrikt vedtas i samsvar med vedlagte forslag.

Forslag til prøveordning

Det foreslås å gjennomføre følgende grensereguleringer i Hordaland politidistrikt, med påfølgende endring av benevnelse av driftsenheter: 

Nordhordland lensmannsdistrikt som vil dekke politimessige og sivilrettslige gjøremål for Lindås, Meland, Austrheim, Fedje, Radøy og Modalen kommuner. 

Voss lensmannsdistrikt som vil dekke politimessige og sivilrettslige gjøremål for Voss, Vaksdal, Ulvik og Granvin kommuner. 

Gulen, Masfjorden og Solund lensmannsdistrikt som vil dekke politimessige og sivilrettslige gjøremål for Gulen, Masfjorden og Solund kommuner. 

Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt som vil dekke politimessige og sivilrettslige gjøremål for Askøy, Øygarden, Fjell og Sund kommuner. 

Hardanger lensmannsdistrikt som vil dekke politimessige og sivilrettslige gjøremål for Odda, Ullensvang, Eidfjord og Jondal kommuner. 

Fusa og Tysnes lensmannsdistrikt som vil dekke politimessige og sivilrettslige gjøremål for Fusa og Tysnes kommuner. 

Kvam og Samnanger lensmannsdistrikt som vil dekke politimessige og sivilrettslige gjøremål for Kvam og Samnanger kommuner. 

Bergen Vest politistasjonsdistrikt som vil omfatte tidligere Laksevåg politistasjon og Fyllingsdalen politistasjon. Sivile rettspleiegjøremål vil fortsatt ivaretas av Namsfogden i Bergen. 

Bergen Sør politistasjonsdistrikt som blir ny betegnelse på Fana politistasjonsdistrikt. 

Bergen Nord politistasjonsdistrikt som blir ny betegnelse på Arna og Åsane politistasjonsdistrikt.