Forskrift om nedgravde oljetanker, Saltdal kommune, Nordland

DatoFOR-2008-12-10-1689
PublisertII 2010 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2009
Sist endret
Endrer
Gjelder forSaltdal kommune, Nordland
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort11.02.2010   kl. 15.35
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Saltdal

Hjemmel: Fastsatt av Saltdal kommunestyre 10. desember 2008 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 1, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1.Geografisk virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for hele Saltdal kommune.

§ 2.Tankstørrelse

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder også for nedgravde oljetanker i Saltdal kommune med kapasitet til å oppbevare til og med 3200 liter olje.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2009.