Forskrift om nedgravde oljetanker, Hamarøy kommune, Nordland

DatoFOR-2008-12-11-1697
PublisertII 2011 hefte 1
Ikrafttredelse11.12.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamarøy kommune, Nordland
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6
Kunngjort10.02.2011   kl. 14.25
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Hamarøy

Hjemmel: Fastsatt av Hamarøy kommunestyre 11. desember 2008 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kap. 1, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven).

§ 1.Geografisk virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensninger av forurensning (forurensningsloven) gjelder for hele Hamarøy kommune.

§ 2.Tankstørrelse

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder også for nedgravde oljetanker i Hamarøy kommune med kapasitet til å oppbevare til og med 3200 liter olje.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 11. desember 2008.