Forskrift om nedgravde oljetanker, Sørfold kommune, Nordland

DatoFOR-2008-12-16-1687
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse16.12.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forSørfold kommune, Nordland
HjemmelFOR-2004-06-01-931, LOV-1981-03-13-6-§9
Kunngjort17.12.2009   kl. 16.00
KorttittelForskrift om nedgravde oljetanker, Sørfold

Hjemmel: Fastsatt av Sørfold kommunestyre 16. desember 2008 med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 1, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9 første ledd nr. 3.

§ 1.Geografisk virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder for hele Sørfold kommune.

§ 2.Tankstørrelse

Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften) gjelder også for nedgravde oljetanker i Sørfold kommune med kapasitet til å oppbevare til og med 3200 liter olje.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.